Wat houdt LETS in?

LETS staat voor de afkorting 'Local Exchange Trading Systeem'.
Het is een systeem waarbij op lokaal niveau (bijvoorbeeld een dorp zoals Nuenen) diensten en soms ook producten worden geruild binnen een groep van ingeschreven leden.

Als voorbeeld:

* Henk helpt Anke met haar tuin ....
* Anke doet boodschappen voor Jan ....
* Jan repareert een fiets voor Klazien ....
* Klazien doet voetmassage voor Gerda ....
enzovoort .....

Er wordt gebruik gemaakt van een fictief betaalmiddel. In Nuenen is dit betaalmiddel een @ (apenstaartje). Eén uur dienstverlening komt overeen met 4 @. Alle diensten zijn daarbij gelijkwaardig.
In principe kan iedereen in Nuenen lid worden. In Nuenen bestaat LETS uit leden zowel studerend, werkend als gepensioneerd.
LETS is geen stichting of vereniging maar een groep van geregistreerde leden.
Lets is wereldwijd verspreid en in Nederland zijn er ongeveer 100 van zulk soort ruilkringen.

Leidend voor Lets-Nuenen is:

* Dat we een willekeurige groep van mensen zijn die samen, volgens een beperkt aantal regels, diensten ruilt (transacties genoemd) en daardoor een zekere sociale cohesie heeft. Lets is dus geen stichting en ook geen vereniging en het is geen vrijwilligerswerk.

* Dat we een organisch geheel zijn waar speelsheid en creativiteit heerst met als doel om iets voor elkaar te betekenen door eigen capaciteiten in te zetten.

* Dat we creatieve oplossingen zoeken en vinden voor leden die het goed bedoelen maar met hun aanbod niet aan de bak komen.

* Dat we met onze manier van werken ook naar de lokale omgeving uitstralen dat de samenleving meer is dan zakelijke transacties.

* Dat de motieven van mensen om lid te worden van Lets-Nuenen verschillend van aard kunnen zijn en allen even legitiem t.w. :
___ Men vindt het een charmante manier van nabuurschap. Idealistisch motief.
___ Men wil gewoon diensten ruilen omdat hier behoefte aan is. Een zakelijk motief
___ Men heeft behoefte aan sociaal contact. Een sociaal motief.
___ Men voelt zich vrijer om van iemand iets te vragen. Een psychologisch motief.

* Dat we al met al uitgaan van de goede wil van de leden en dat we het ruilen eerder zien als het aan elkaar iets gunnen dan in het denken in termen van het vergaren van @.