Belangrijke punten uit het reglement

LETS-Nuenen is geen stichting of vereniging maar een groep van mensen die op basis van afspraken diensten aan elkaar leveren. Deze afspraken zijn opgenomen in een reglement.

Enkele onderlinge afspraken zijn bijvoorbeeld:

* De uitwisseling van diensten gebeurt met het betaalmiddel @ (apestaartje), waarbij elke dienst van gelijke waarde is en elk uur 4 @ waard is. De kleinste tijdseenheid bedraagt een kwartier dus 1@.

* Elk nieuw lid ontvangt 100 @ om daarmee te handelen.

* Voor kleine algemene onkosten geldt voor de leden een jaarlijkse contributie van 12 euro of een evenredig deel bij tussentijds lidmaatschap.

* Een lid kan vrij bepalen om wel of niet een dienst te verlenen. Als wel een dienst wordt verleend, vindt dit plaats op basis van onderhandeling over het aantal @. Ook over eventuele materiaalkosten, reiskosten of vergoeding voor autogebruik dienen leden zelf vooraf te onderhandelen.

* LETS-Nuenen heeft de verplichting om geen gegevens van haar leden aan derden te verstrekken.

* Bij ernstig wangedrag kan een lid worden geroyeerd.